Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • OWOC
 • Tęcza

Aktualności

 • Poniedziałek, 15 października 2018

  -> BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE

  Okres jesienno-zimowy to szybko zapadający zmrok, zmienne warunki atmosferyczne i ograniczona widoczność. Wszystko to powoduje, że tzw. niechronieni uczestnicy ruchu, w szczególności piesi, są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.   W trosce o wspólne bezpieczeństwo policja

  więcej...
 • Niedziela, 14 października 2018

  -> PILOTAŻOWY PROGRAM GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

  Gmina Łukowica jako jedna z pięciu gmin w Polsce została zakwalifikowana do „Pilotażowego programu priorytetowego gospodarki o obiegu zamkniętym” (GOZ).  Program wdrażany przez Misnisterstwo Ochrony Środowiska przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

  więcej...
 • Czwartek, 11 października 2018

  -> UWAGA !!!! NIE ZAKLEJAJ PLAKATÓW

  W związku z pojawiającymi się na terenie Gminy Łukowica aktami niszczenia i zrywania plakatów wyborczych informujemy, że takie działania są zabronione i podlegają sankcjom karnym przewidzianym w Kodeksie Wykroczeń, który w art. 67. § 1. mówi wprost: „kto umyślnie uszkadza

  więcej...
 • Wtorek, 9 października 2018

  -> OBWIESZCZENIA O KANDYDATACH

  OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowicy z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach do Rady Gminy Łukowica oraz o zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach Wójta Gminy Łukowica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  więcej...
 • Poniedziałek, 1 października 2018

  -> PIERWSZE POSIEDZENIA OKW

  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

  więcej...
 • Sobota, 29 września 2018

  -> INWESTYCJE W GMINIE ŁUKOWICA

  Urząd Gminy w Łukowicy obecnie realizuje kilkanaście projektów. Dzięki nim powstaną m.in.; nowe odcinki kanalizacji, nowa linia wodociągowa, PSZOK. Odebrany i zutylizowany zostanie azbest od mieszkańców, wymieniane są stare piece c.o.na nowe ekologiczne kotły. Zrewitalizowane będą o

  więcej...
 • Piątek, 28 września 2018

  -> SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

  więcej...
 • Środa, 26 września 2018

  -> REWITALIZACJA w MŁYŃCZYSKACH

  Gmina Łukowica rozpoczęła realizację zadania pn.” Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej do działalności Centrum Aktywności Lokalnej wraz z ukształtowaniem funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej służącej integracji i aktywności społecznej mieszkańców w Młyńczyskach

  więcej...
 • Poniedziałek, 24 września 2018

  -> MNIEJ AZBESTU i NOWY PSZOK

  Gmina Łukowica uzyskała dofinansowanie dla zadania pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych na terenie Gminy Łukowica” w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województw

  więcej...
 • Czwartek, 20 września 2018

  -> ZASIĘG SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ

  Urząd Gminy w Łukowicy kończy akcję zbierania podpisów osób popierających skargę na firmę ORANGE POLSKA - właściciela stacji bazowej w Świdniku. Dziękujemy mieszkańcom za szerokie poparcie tej inicjatywy. Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną dzięki dotychczasowym sta

  więcej...
 • Środa, 19 września 2018

  -> HARMONOGRAM DYŻURÓW GKW

  Harmonogram pracy-dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowicy - WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

  więcej...
 • Wtorek, 18 września 2018

  -> FUNDUSZE EUROPEJSKIE - KONSULTACJE INDYWIDUALNE

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY ŁUKOWICA ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Łukowica na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

  więcej...
 • Wtorek, 18 września 2018

  -> ZGŁASZANIE CZŁONKÓW OKW

  Wójt Gminy Łukowica informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione w Urzędzie Gminy Łukowica - Sekretariat w terminie do dnia 21 września 2018r. w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

  więcej...
 • Niedziela, 16 września 2018

  -> "BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2018" - NOWY SPRZĘT DLA OSP

  W dniu 14 września br. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku (gm. Łukowica) odbyło się uroczyste przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego, zakupionego przez Gminę Łukowica w ramach Konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, realizowanego przez Urząd Ma

  więcej...
 • Niedziela, 16 września 2018

  -> OWOCOBRANIE 2018

  Już po raz 20 odbyło się Powiatowe Święto Owocobrania w Łukowicy. Impreza organizowana jest, by podziękować sadownikom za ich trud wkładany w pielęgnowanie i rozwijanie sadów w gminie i regionie limanowskim. W tym roku nie zabrakło atrakcji. Tegoroczne XX Powiatowe Święto Owocobrania w

  więcej...
 • Piątek, 14 września 2018

  -> SPOTKANIE INFORMACYJNE - FOTOWOLTAIKA

  17 września o godzinie 16:00 w budynku podworskim przy GOK w Łukowicy odbędzie się spotkanie informacyjne na temat możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych i paneli do ogrzewania wody.

  więcej...
 • Piątek, 14 września 2018

  -> SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

  S K Ł A D osobowy GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łukowicy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

  więcej...
 • Wtorek, 11 września 2018

  -> ZMIANY W REJESTRACJI ZWIERZĄT

  Od 11 września rolnicy będą musieli stosować zmienione przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. O tego dnia wchodzi bowiem w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642). Zasad

  więcej...
 • Piątek, 7 września 2018

  -> ZASIĘG SIECI-ZŁÓŻ PODPIS U SOŁTYSA

  W związku z brakiem reakcji firmy ORANGE na informacje o drastycznym pogorszeniu sygnału sieci telefonii komórkowej, Urząd Gminy w Łukowicy zbiera podpisy osób popierających złożenie skargi w sprawie słabej jakości sygnału na terenie Gminy Łukowica. Skarga zostanie przesła

  więcej...
 • Piątek, 7 września 2018

  -> UWAGA !!! SZCZEPIENIE LISÓW

  Powiatowy lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że w dniach 27 września do 6 października 2018 r. na terenie całego  powiatu limanowskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Akcja szczepień zostanie wykonana poprzez

  więcej...
archiwum wiadomości

kalendarz WYDARZEŃ

Pogoda

DZISIAJ
20°C
1.27 km/h
0.49%
Środa
20°C
Czwartek
17°C
Piątek
14°C

Film