Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 9 sierpnia 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Gmina zgodnie z art 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13  września  1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązana do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji jej możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym. Poniżej zamieszczone zostały wymagane opracowania za kolejne lata.

 


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łukowica za 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łukowica za 2017r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łukowica za 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łukowica za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łukowica za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łukowica za 2013r.