Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • OWOC
 • Tęcza

Aktualności

 • Poniedziałek, 15 października 2018

  -> BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE

  Okres jesienno-zimowy to szybko zapadający zmrok, zmienne warunki atmosferyczne i ograniczona widoczność. Wszystko to powoduje, że tzw. niechronieni uczestnicy ruchu, w szczególności piesi, są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.   W trosce o wspólne bezpieczeństwo policja

  więcej...
 • Niedziela, 14 października 2018

  -> PILOTAŻOWY PROGRAM GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

  Gmina Łukowica jako jedna z pięciu gmin w Polsce została zakwalifikowana do „Pilotażowego programu priorytetowego gospodarki o obiegu zamkniętym” (GOZ).  Program wdrażany przez Misnisterstwo Ochrony Środowiska przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

  więcej...
 • Czwartek, 11 października 2018

  -> UWAGA !!!! NIE ZAKLEJAJ PLAKATÓW

  W związku z pojawiającymi się na terenie Gminy Łukowica aktami niszczenia i zrywania plakatów wyborczych informujemy, że takie działania są zabronione i podlegają sankcjom karnym przewidzianym w Kodeksie Wykroczeń, który w art. 67. § 1. mówi wprost: „kto umyślnie uszkadza

  więcej...
 • Wtorek, 9 października 2018

  -> OBWIESZCZENIA O KANDYDATACH

  OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowicy z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach do Rady Gminy Łukowica oraz o zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach Wójta Gminy Łukowica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  więcej...
 • Poniedziałek, 1 października 2018

  -> PIERWSZE POSIEDZENIA OKW

  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

  więcej...
 • Sobota, 29 września 2018

  -> INWESTYCJE W GMINIE ŁUKOWICA

  Urząd Gminy w Łukowicy obecnie realizuje kilkanaście projektów. Dzięki nim powstaną m.in.; nowe odcinki kanalizacji, nowa linia wodociągowa, PSZOK. Odebrany i zutylizowany zostanie azbest od mieszkańców, wymieniane są stare piece c.o.na nowe ekologiczne kotły. Zrewitalizowane będą o

  więcej...
 • Piątek, 28 września 2018

  -> SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

  więcej...
 • Środa, 26 września 2018

  -> REWITALIZACJA w MŁYŃCZYSKACH

  Gmina Łukowica rozpoczęła realizację zadania pn.” Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej do działalności Centrum Aktywności Lokalnej wraz z ukształtowaniem funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej służącej integracji i aktywności społecznej mieszkańców w Młyńczyskach

  więcej...
 • Poniedziałek, 24 września 2018

  -> MNIEJ AZBESTU i NOWY PSZOK

  Gmina Łukowica uzyskała dofinansowanie dla zadania pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych na terenie Gminy Łukowica” w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województw

  więcej...
 • Czwartek, 20 września 2018

  -> ZASIĘG SIECI TELEFONII KOMÓRKOWEJ

  Urząd Gminy w Łukowicy kończy akcję zbierania podpisów osób popierających skargę na firmę ORANGE POLSKA - właściciela stacji bazowej w Świdniku. Dziękujemy mieszkańcom za szerokie poparcie tej inicjatywy. Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną dzięki dotychczasowym sta

  więcej...
 • Środa, 19 września 2018

  -> HARMONOGRAM DYŻURÓW GKW

  Harmonogram pracy-dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Łukowicy - WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

  więcej...
 • Wtorek, 18 września 2018

  -> FUNDUSZE EUROPEJSKIE - KONSULTACJE INDYWIDUALNE

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I URZĄD GMINY ŁUKOWICA ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Łukowica na indywidualne konsultacje z tematyki pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

  więcej...
 • Wtorek, 18 września 2018

  -> ZGŁASZANIE CZŁONKÓW OKW

  Wójt Gminy Łukowica informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione w Urzędzie Gminy Łukowica - Sekretariat w terminie do dnia 21 września 2018r. w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

  więcej...
 • Niedziela, 16 września 2018

  -> "BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2018" - NOWY SPRZĘT DLA OSP

  W dniu 14 września br. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku (gm. Łukowica) odbyło się uroczyste przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego, zakupionego przez Gminę Łukowica w ramach Konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, realizowanego przez Urząd Ma

  więcej...
 • Niedziela, 16 września 2018

  -> OWOCOBRANIE 2018

  Już po raz 20 odbyło się Powiatowe Święto Owocobrania w Łukowicy. Impreza organizowana jest, by podziękować sadownikom za ich trud wkładany w pielęgnowanie i rozwijanie sadów w gminie i regionie limanowskim. W tym roku nie zabrakło atrakcji. Tegoroczne XX Powiatowe Święto Owocobrania w

  więcej...
 • Piątek, 14 września 2018

  -> SPOTKANIE INFORMACYJNE - FOTOWOLTAIKA

  17 września o godzinie 16:00 w budynku podworskim przy GOK w Łukowicy odbędzie się spotkanie informacyjne na temat możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych i paneli do ogrzewania wody.

  więcej...
 • Piątek, 14 września 2018

  -> SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

  S K Ł A D osobowy GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łukowicy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  

  więcej...
 • Wtorek, 11 września 2018

  -> ZMIANY W REJESTRACJI ZWIERZĄT

  Od 11 września rolnicy będą musieli stosować zmienione przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. O tego dnia wchodzi bowiem w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642). Zasad

  więcej...
 • Piątek, 7 września 2018

  -> ZASIĘG SIECI-ZŁÓŻ PODPIS U SOŁTYSA

  W związku z brakiem reakcji firmy ORANGE na informacje o drastycznym pogorszeniu sygnału sieci telefonii komórkowej, Urząd Gminy w Łukowicy zbiera podpisy osób popierających złożenie skargi w sprawie słabej jakości sygnału na terenie Gminy Łukowica. Skarga zostanie przesła

  więcej...
 • Piątek, 7 września 2018

  -> UWAGA !!! SZCZEPIENIE LISÓW

  Powiatowy lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że w dniach 27 września do 6 października 2018 r. na terenie całego  powiatu limanowskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Akcja szczepień zostanie wykonana poprzez

  więcej...
strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria