Przejdź do stopki

Sławni ludzie

Treść

 

Znani ludzie z terenu naszej Gminy

 

 

 

Wybitnym przedstawicielem rodu Sędzimirów herbu Ostoja, przez kilka wieków właścicieli Łukowicy i fundatorów do dzisiaj istniejącego kościoła – był urodzony tutaj Michał Sędzimir vel Sędziwój – alchemik nadworny króla Zygmunta III Wazy, słynny w całej Europie pionier chemii.

 

 

 

Sąsiednią Przyszową władał zaś rycerski ród Wierzbiętów herbu Janina i jak mówi miejscowa tradycja w ich zameczku na górującej nad wsią Łyżce miała się schronić podczas tatarskiego najazdu księżna Kinga ze Starego Sącza. Podczas pobytu w tym miejscu miała zgubić srebrną łyżkę i stąd podobno wywodzi się nazwa góry, choć okoliczni mieszkańcy nazywają ją po prostu Wyżką.

 

W XVI w. Jakub Wierzbięta okrył swój ród wielką chwałą walcząc pod hetmanem Tarnowskim w wojnach ruskich. W czasie potopu szwedzkiego okoliczni chłopi pod wodzą Krzysztofa Dunin -Wąsowicza – właściciela części Przyszowej i oficera wojsk Stefana Czarnieckiego wsławili się rozbiciem oddziału Szwedów pod Mordarką w grudniu 1655r.

 

W Łukowicy lata dziecięce spędził znany polski historyk Ludwik Kubała (1838 -1918) autor poczytnych dawniej „Szkiców historycznych”, na których między innymi oparł swą „Trylogię” Henryk Sienkiewicz.

 

 

Tytus Czyżewski (1880 – 1945) znakomity malarz, poeta, teoretyk sztuki, jeden z twórców formizmu.

 

 

 

 

 

 

 

Szlachta z Łukowicy
         Czytaj więcej...

Sławni ludzie
         Czytaj więcej...

         Michał Sędziwój
                  Czytaj więcej...

         Tytus Czyżewski
                  Czytaj więcej...

Wehikuł czasu
         Czytaj więcej...

Okupacja hitlerowska
         Czytaj więcej...

         Genowefa Kroczek
                  Czytaj więcej...