Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Wtorek, 5 września 2023

Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Łukowica

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 27 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Obwieszczenie i Ogłoszenie Wójta Gminy Łukowica - Pobierz