Przejdź do stopki

Genowefa Kroczek

Treść

 DZIAŁALNOŚĆ

Genowefa Kroczek "Lotte" była szefem sanitarnym tzw. Zielonego Krzyża na cały powiat limanowski i komendantką sekcji sanitarnej oddziału "Bicza". Pochodziła z Przyszowej w powiecie limanowskim. Ukończyła siedem klas szkoły powszechnej i szkołę pielęgniarską. Związana była z ruchem ludowym - przed wojną należała do Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici". Po 1939 r. zaangażowała się w konspirację - była członkinią powiatowego kierownictwa Ludowego Związku Kobiet . W 1943 i 1944 r. zorganizowała szereg wiejskich szpitalików m.in. w Młyńczyskach, Kiczni i w Wilczyskach. Dzięki niej przeżyło wielu rannych i chorych zarówno z oddziału "Bicza" jak i z jednostek "Zołotara". Szkoliła ona dziesiątki sanitariuszek które otrzymywały służbowe przydziały do poszczególnych plutonów BCh ( Bataliony Chłopskie). Od lutego 1944 do stycznia 1945 w zakonspirowanych szpitalach w sumie wyleczyło rany postrzałowe, złamania kończyn, zapalenia płuc , czerwonkę itp. niemal 30 ludzi w tym 25 żołnierzy BCh i 4 Rosjan ze zgrupowania "Zołotara". Nie ograniczała swojej działalności do niesienia pierwszej pomocy rannym partyzantom lecz z pełnym poświęceniem uczyła na wsi higieny, obchodzenia się z chorymi dziećmi zapadającymi na różne zakaźne choroby z których najgroźniejsza (w 1944 r.) była szerząca się epidemia tyfusu i czerwonki. Dzięki dobrze zorganizowanej przez "Lotte" opiece sanitarnej ani jeden żołnierz BCh nie zmarł na te zakaźne choroby.

 

 

Przygotowali:

Wiktoria Bulanda

Paweł Kunicki

 

Źródło:''Zeszyty Historyczne WiN-u'' - Macieja Korkucia 

 

Zdjęcia