Przejdź do stopki

III Otwarty Turniej Szachowy

Treść

III Otwarty Turniej Szachowy

Galeria

Wyniki

 

R E G U L A M I N

III  Otwartego Turnieju Szachowego z okazji Święta Niepodległości

- Łukowica 2005  -  puchar Wójta Gminy  Łukowica

 

I.  Organizatorzy:

     Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy – sekcja szachowa

 

II. Cel turnieju:

-          upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości

-          propagowanie gry w szachy w środowisku

 

III. Termin:

-          dnia 11 - 13 listopada  2005 r. – piątek-sobota-niedziela    godz. 9.00

-          turniej odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowicy

 

IV. Uczestnictwo:

-          zgłoszenia zawodników  do dnia 8.XI.    - tel. (018) 333-50-43 do godz.15.00

            po godz. 15.00 (018) 333-57-11 p. Stanisław Gamoń

      lub  e-mail: gok_lukowica@op.pl  

-          zgłoszeni po terminie mogą zostać dopuszczeni do gry pod warunkiem

      zapewnienia   sprzętu (zegar szachowy i komplet bierek na każdą parę zgłoszonych)

-          uiszczenie opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości:

grupa A – kwota 15 zł;  grupa B – kwota 5 zł

 

 V.  Przepisy gry:

GRUPA „A”: dot. kat. 1400 wzwyż

-          tempo gry 30 posunięć na 1 godz. + 30 min. na dokończenie partii

-          obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund

GRUPA „B”: dot. kat. do 1400

      -     1 godz. dla zawodnika na całą partię

      -     dla  wszystkich grup obowiązują przepisy gry PZSzach (2002 )

 VI.   Nagrody:

-          zawodnicy, którzy zajmą I – III miejsce w grupie „A” otrzymają puchary,

      dyplomy  oraz nagrody pieniężne

-          zawodnicy, którzy zajmą I – III miejsca w grupie „B” otrzymają puchary

      oraz dyplomy

-          wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach otrzymają pamiątkowe dyplomy

     

VII.   Postanowienia organizacyjne :

-          w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.

-          interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

-          w razie zgłoszenia mniejszej ilości zawodników niż 11, zawody

      zostaną  przeprowadzone „systemem kołowym” – dot. wszystkich grup

 

 

 

                Łukowica, 17 października - 2005 r.                Organizator: mgr Andrzej Bargieł