Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Parafie

Z historii parafii w Łukowicy

Łukowica jako osada należy do prehistorycznych. Jako parafia erygowana jest już przed rokiem 1525.
Według tradycji nazwa pochodzi od słowa"Ł u k". Tu bowiem za czasów Króla Łokietka wyrabiano łuki dla wojsk Królewskich z rozległych wokół lasów bukowych i cisowych.
Z rodu Sędzimirów, fundatorów Kościoła pochodzi Michał Sędzimir, Vel Sędziwej, ur.1566r., wielki alchemik sławny w Europie. Według Szczęsnego Morawskiego(Sądecczyzna-Kraków 1855), w Łukowicy była drukarnia ariańska. W "Consignatie dokumentum" str. 8-9 jest wzmianka o dotacji kościoła i probostwa w 1593 r. przez Hieronima Sędzimira. Obecny- drewniany kościół pochodzi co najmniej z 1595 r. Ta data jest na Pyrtytulu wielkiego ołtarza z kamiennej chrzcielnicy. Kościół jest poświęcony 23.VI.1720r. przez biskupa Kijowskiego- Jana Tarło. Kościół orzętowany, drewniany, budowany na zrąb z prezbiterium zamkniętym, wielobocznym. Kaplica murowana na cmentarzu pod wezwaniem Krzyża Świętego, w stylu gotyckim wg. tradycji parafialnej pochodzi z czasów Polskich Arian, niejednokrotnie uległa częściowemu zniszczeniu i odbudowana była w 1853 r. i 1953r.
W 1820 r. obok tej kaplicy mieszkał eremita, najprawdopodobniej kwestarz, ale mieszkanie jego murowane było w gruzach.