Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Konkurs dla przedsiębiorców

Powiatowy konkurs dla przedsiębiorców

Powiat Limanowski przy udziale Rady Przedsiębiorczości ogłasza konkurs mający na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez promocję firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne z zachowaniem zasad etyki biznesu oraz osób które swym działaniem szczególnie przyczyniają się do tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości jak i dla rozwoju lokalnej społeczności.

Kategorie konkursowe:

,,Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego”
w grupach wielkości przedsiębiorstw:
- mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9osób)
- małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników)
- zatrudniające powyżej 49 pracowników

,,Mecenas przedsiębiorczości”

Celem konkursu w kategorii ,,Mecenas przedsiębiorczości” jest propagowanie działań podejmowanych przez osoby, które poprzez swą działalność zawodową oraz społeczną w sposób szczególny przyczyniają się do tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

,,Za szczególny wkład w rozwój Powiatu Limanowskiego”

Celem konkursu w kategorii ,,Za szczególny wkład w rozwój regionu” jest promocja działań podejmowanych przez osoby, które w szczególny sposób swą działalnością przyczyniły się do rozwoju społeczności lokalnej Powiatu Limanowskiego

Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni do udziału w konkursie przez: Urzędy Gmin/Miast Powiatu Limanowskiego, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, Krakowską Kongregację Kupiecką oddział Limanowa, Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz innych działających zrzeszeń przedsiębiorców i stowarzyszeń lub sami zgłoszą swój udział (dotyczy wyłącznie w kategorii ,,Lider biznesu”).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. J. Marka 9, pok. 114 do dnia 15.09. br. . Regulamin konkursu i ankiety konkursowe w poszczególnych kategoriach oraz dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Powiatowym Punkcie Wspierania Przedsiębiorczości (budynek C, pok. 323, tel. 337 5863, e-mail: rozwoj@powiat.limanowa.pl).

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin i ankiety zgłoszeniowe w poszczególnych kategoriach w dziale Powiatowy Punkt Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora/Ogłoszenie o konkursie