Przejdź do stopki

Konkurs dla przedsiębiorców

Treść

Powiatowy konkurs dla przedsiębiorców

Powiat Limanowski przy udziale Rady Przedsiębiorczości ogłasza konkurs mający na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez promocję firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne z zachowaniem zasad etyki biznesu oraz osób które swym działaniem szczególnie przyczyniają się do tworzenia sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości jak i dla rozwoju lokalnej społeczności.

Kategorie konkursowe:

,,Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego”
w grupach wielkości przedsiębiorstw:
- mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9osób)
- małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników)
- zatrudniające powyżej 49 pracowników

,,Mecenas przedsiębiorczości”

Celem konkursu w kategorii ,,Mecenas przedsiębiorczości” jest propagowanie działań podejmowanych przez osoby, które poprzez swą działalność zawodową oraz społeczną w sposób szczególny przyczyniają się do tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

,,Za szczególny wkład w rozwój Powiatu Limanowskiego”

Celem konkursu w kategorii ,,Za szczególny wkład w rozwój regionu” jest promocja działań podejmowanych przez osoby, które w szczególny sposób swą działalnością przyczyniły się do rozwoju społeczności lokalnej Powiatu Limanowskiego

Uczestnicy mogą zostać zgłoszeni do udziału w konkursie przez: Urzędy Gmin/Miast Powiatu Limanowskiego, Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, Krakowską Kongregację Kupiecką oddział Limanowa, Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz innych działających zrzeszeń przedsiębiorców i stowarzyszeń lub sami zgłoszą swój udział (dotyczy wyłącznie w kategorii ,,Lider biznesu”).

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. J. Marka 9, pok. 114 do dnia 15.09. br. . Regulamin konkursu i ankiety konkursowe w poszczególnych kategoriach oraz dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Powiatowym Punkcie Wspierania Przedsiębiorczości (budynek C, pok. 323, tel. 337 5863, e-mail: rozwoj@powiat.limanowa.pl).

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin i ankiety zgłoszeniowe w poszczególnych kategoriach w dziale Powiatowy Punkt Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora/Ogłoszenie o konkursie