Przejdź do stopki

  Gmina Łukowica, realizuje projekt pn. „Gminny Żłobek w Łukowicy” – numer umowy o dofinansowanie RPMP.08.05.00-12-0040/21, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa

  Realizacja zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku byłego gimnazjum na potrzeby Gminnego Żłobka w Łukowicy”, w ramach którego utworzonych zostało 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 została zakończona.   Zadanie pod nazwą „Pr

  Wczoraj miała miejsce wizyta robocza na ostatnim etapie prac w Samorządowym żłobku w Łukowicy.   Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych zainteresowanych rodziców. Rekrutacja trwa do 20 grudnia. Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrut