Przejdź do stopki

Ważne dni

Treść


 

Wydarzenie

Data

Spotkanie organizacyjne przedstawicieli samorządów gmin biorących udział w projekcie

2.12.2005

Przygotowanie szczegółowej metodologii oraz harmonogramu realizacji projektu

06.12.2005

Otwarte spotkania informacyjne w Limanowej i Mszanie Dolnej na temat realizowanego projektu

14.12.2005

Spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Przyjazna Ziemia Limanowska”.
Wybór władz stowarzyszenia i uchwalenie statutu.

21.12.2005

Przeprowadzenie analizy SWOT obszaru objętego ZSROW w czasie warsztatów:

12 i 14. 01.2006

Warsztaty poświęcone prezentacji wniosków z wykonanej diagnozy stanu obszaru objętego ZSROW oraz sformułowane wizji, misji, celów oraz zadań planowanych w ramach ZSROW.

19 i 20. 01.2006

Otwarte spotkania informacyjne w Jurkowie i Łukowicy na temat realizowanego projektu

27.01.2006

II sesja planowania strategicznego- Dyskusja nad roboczą wersją strategii i opiniami społecznymi.

24.02.2006

Przyjęcie ostatecznej wersji strategii przez Lokalną Grupę Działania oraz władze gmin

15.03.2006

Złożenie wniosku o dotację w ramach II schematu Pilotażowego Programu LEADER+

31.03.2006