Przejdź do stopki

Zintegrowana Strategia

Treść

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Limanowskiego

31 stycznia bieżącego roku zakończył się I etap realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki na obszarze Limanowszczyzny” przekazaniem roboczej wersji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Limanowskiego.

Opracowaną Strategię-efekt pracy ekspertów firmy Nizielski&Borys Consulting oraz uczestników warsztatów w Mszanie Dolnej, można pobrać ze strony http://mszana.pl/leader/zsrow.doc a jej wyciąg, zawierające najważniejsze elementy ze strony http://mszana.pl/leader/wyciagzsrow.doc

Strategia, jest dokumentem w oparciu o który Stowarzyszenie „Przyjazna Ziemia Limanowska” realizować będzie ze środków Pilotażowego Programu LEADER+ działania promocyjne ziemii limanowskiej.

Zachęcamy więc do lektury i przekazywania uwag, swoich pomysłów i zastrzeżeń drogą mailową pisząc na adres zsrow@interia.pl lub do ich wpisania do specjalnych ksiąg znajdujących się w sekretariatach Urzędów Gmin.

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 II, w Starej Winiarni w Mszanie Dolnej ul. Ogrodowa 2 o godzinie 10:00, którego celem będzie dyskusja nad uwagami, opiniami i propozycjami dotyczącymi Strategii.