Przejdź do stopki

Sławni ludzie

Treść

Znani ludzie z terenu naszej Gminy

Wybitnym przedstawicielem rodu Sędzimirów herbu Ostoja, przez kilka wieków właścicieli Łukowicy i fundatorów do dzisiaj istniejącego kościoła - był urodzony tutaj Michał Sędzimir vel Sędziwój - alchemik nadworny króla Zygmunta III Wazy, słynny w całej Europie pionier chemii.

Sąsiednią Przyszową władał zaś rycerski ród Wierzbiętów herbu Janina i jak mówi miejscowa tradycja w ich zameczku na górującej nad wsią Łyżce miała się schronić podczas tatarskiego najazdu księżna Kinga ze Starego Sącza. Podczas pobytu w tym miejscu miała zgubić srebrną łyżkę i stąd podobno wywodzi się nazwa góry, choć okoliczni mieszkańcy nazywają ją po prostu Wyżką.

W XVI w. Jakub Wierzbięta okrył swój ród wielką chwałą walcząc pod hetmanem Tarnowskim w wojnach ruskich. W czasie potopu szwedzkiego okoliczni chłopi pod wodzą Krzysztofa Dunin -Wąsowicza - właściciela części Przyszowej i oficera wojsk Stefana Czarnieckiego wsławili się rozbiciem oddziału Szwedów pod Mordarką w grudniu 1655r.

W Łukowicy lata dziecięce spędził znany polski historyk Ludwik Kubała (1838 -1918) autor poczytnych dawniej "Szkiców historycznych", na których między innymi oparł swą "Trylogię" Henryk Sienkiewicz.

W przysiółku Berdychów koło Przyszowej urodził się Tytus Czyżewski (1880 - 1945) znakomity malarz, poeta, teoretyk sztuki, jeden z twórców formizmu.


TYTUS CZYŻEWSKI

MICHAŁ SĘDZIWÓJ