Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Wtorek, 19 lipca 2016

Wysokość opłat

 

UWAGA!

 

WNIOSEK o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.


Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Opłatę skarbową w wysokości 17 pln za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu) oraz za wydanie zaświadczenia przedsiębiorcy figurującego w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Łukowica przed przekazaniem do CEIDG, można wpłacać w kasie Urzędu Gminy Łukowica  lub dokonując przelewu na rachunek bankowy:

Urzędu Gminy Łukowica

Bank Spółdzielczy w Limanowej oddział Łukowica

BS 47 8804 0000 0040 0400 0589 0004

 


Komunikat Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.