Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Władze

Wójt Gminy Łukowica – mgr inż. Bogdan Łuczkowski
Tel: 018 330 15 21, Fax: 018 330 15 21,
Sekretarz Gminy – Janusz Bieniek
Tel: 018 330 15 22, Fax: 018 330 15 21, e-mail: sekretarz@lukowica.pl
Skarbnik – Michał Kornaś
Tel: 018 330 15 24, Fax: 018 330 15 21, e-mail: mkornas@lukowica.pl
Przewodnicząca Rady Gminy – Klaudia Janik-Wojtanowska
Tel: 018 330 15 21, Fax: 018 330 15 21, e-mail: przewodniczacygminy@lukowica.pl