Przejdź do stopki

KULTURA I SZTUKA

Treść

Kreśląc rys historyczny Łukowicy nie sposób pominąć tradycji kulturalno-oświatowych, a w tym i czytelnictwa. Gromadzka Biblioteka Powszechna została zorganizowana po wojnie w 1949 r. Początkowo książki gromadzono w wynajętym mieszkaniu.

Pierwszym kierownikiem biblioteki był nauczyciel Józef Grabowski. Po zgromadzeniu do końca 1958 r ok. 3155 książek wynajęto jedno małe pomieszczenie w starym budynku w rynku Łukowicy. Tu biblioteka początkowo zajmowała jedno, a w miarę powiększania ilości książek dwa pomieszczenia. Biblioteka przez cały czas okres jej działalności systematycznie powiększała zbiory, dobierając aby były różnorodne, spełniając zapotrzebowania czytelników. W roku 1964 liczyła już 4640 woluminy. Coraz większą popularność zdobywały książki i czasopisma rolnicze, ze względu na specyfikę rolniczo-sadowniczą tego regionu. W roku 1976 biblioteka wzięła udział w konkursie na najlepiej pracującą Bibliotekę Gminną w woj. nowosądeckim i zajęła IV miejsce.

 

Od początku lat pięćdziesiątych prowadzone są punkty biblioteczne w Jastrzębiu, Młyńczyskach, Roztoce i od lat siedemdziesiątych w Jadamwoli a także w Zawadzie- przysiółku Łukowicy. W latach 1989-1990 pomieszczenia GOK-u w Łukowicy poddano gruntownemu remontowi, po którym to biblioteka wróciła na swoje miejsce, zajmując do dziś miejsce parterowe o pow. 60m2. Pomimo że budynek jest okazały, brak jest jednak pomieszczeń na utworzenie oddzielnego oddziału dla dzieci czy wydzielenie czytelni.

 

Praca biblioteki to przede wszystkim działalność oświatowa. Przejawia się ona na przestrzeni 40 lat w różnych formach tj; konkursy czytelnicze, spotkania z pisarzami, wieczory literackie, lekcje biblioteczne. Biblioteka propagowała również literaturę z książką mówioną w oparciu o kasety wideo, liczne wystawy.

 

Mapa - Pobierz…