Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Załatw sprawę

e-Urząd

Aby zwiększyć efektywności działania Urzędu Gminy w zakresie świadczenia usług publicznych, zamieszczamy linki do formularzy Cyfrowego Urzędu. Zachęcamy do korzystania i wysyłania elektronicznych formularzy do naszego Urzędu. W najbliższym czasie pojawią sie dokładne opisy spraw do poniższych linków. Mimo, że nie we wszystkie sprawy obejdą się bez koniecznej wizyty w urzędzie mamy nadzieję, że elektroniczna forma załatwiania spraw, skróci ją do niezbędnego minimum. Wypełniony poprawnie formularz zostanie natychmiast przesłany do Urzędu Gminy i zostanie rozpoczęta procedura załatwiania sprawy.

        skrzynka.gif (5.17 Kb)

Udostępnienie Informacji Publicznej dla:

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Uzupełnianie danych dla przedsiębiorców

Wydawanie duplikatów:

  • zaświadczeń o wpisie do ewidencji  
  • decyzji o wykreśleniu z ewidencji

 

Wydawanie zaświadczeń dotyczących poszukiwanych przedsiębiorców dla:

Wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej na żądanie stron dla:
Przyjęcie stron przez Wójta dla:

Skargi, wnioski, zapytania dla:

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych dla:

 Wydanie zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla:

Dofinansowanie projektów imprez sportowych i rekreacyjnych ze środków budżetu gminy dla:

Rejestracja Instytucji Kultury dla:      

Zgłoszenie informacji do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Zgłoszenie podatku gminnego od osób prawnych.

 

Aby sprawdzić stan sprawy należy skorzystać z BIP-u Urzędu Gminy Łukowicy otwierając zakładkę "SPRAWY" w menu podmiotowym lub wystarczy kliknąć na poniższy link, który przeniesie nas bezpośrednio na stronę www umożliwiającą sprawdzenie stanu sprawy.     

Sprawdź stan sprawy