Przejdź do stopki

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Treść

Schemat systemu odbioru odpadów komunalnych.

 

 

 

Schemat systemu odbioru odpadów komunalnych.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Pobierz regulamin…

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica.

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

Gmina zgodnie z art 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13  września  1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest zobowiązana do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji jej możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnym. Poniżej zamieszczone zostały wymagane opracowania za kolejne lata.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łukowica za 2022r.
  Pobierz …
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łukowica za 2021r.
  Pobierz …
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łukowica za 2020r.
  Pobierz …
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łukowica za 2019r.
  Pobierz …
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łukowica za 2018r.
  Pobierz …
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łukowica za 2017r.
  Pobierz …
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łukowica za 2016r.
  Pobierz …
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łukowica za 2015r.
  Pobierz …
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łukowica za 2014r.
  Pobierz …
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łukowica za 2013r.
  Pobierz …

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 18 3301533