Przejdź do stopki

  Uprzejmie informujemy, że uruchomienie nowej, zmienionej wersji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze nastąpi w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe warunki programu.   Więcej informacji na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/od-3-stycznia-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinans

  Szanowni Państwo! Osoby zainteresowane wnioskowaniem o dotację z programu „Czyste Powietrze”, który daje możliwość pozyskania środków na wymianę urządzeń grzewczych i termomodernizacje budynków jednorodzinnych oraz mikroinstalacje fotowoltaiczn

  Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Łukowicy, gdzie od 1 września pomocy mieszkańcom udziela Ekodoradca. &

  W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną planowana na dzień 19.08.2020 r. wizyta mobilnego biura Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Łukowica zostaje ODWOŁANA.  

  Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów, startuje już 15 maja 2020 r. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uw

  W dniu 8 maja 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne w Świetlicy wiejskiej w Przyszowej dotyczące programu „Czyste powietrze”, które zostało przeprowadzone przez przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Gminy w Łukowicy zapraszają mieszkańców na spotkanie informacyjne z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Programu „Czyste Powietrze”   Czyste Powie

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił 22.10.2018 r. oddział zamiejscowy w Nowym Sączu.   Uruchomiony oddział obsługuje rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” w zakresie doradztwa oraz przyjmowani