Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Sobota, 27 września 2014

-> JAK ZMIENIAŁ SIĘ RYNEK

Rynek w Łukowicy został odnowiony w ramach projektu pn."Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego relacji Świdnik-Limanowa - odcinkowa przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K i 1631K na terenie Powiatu Limanowskiego" w partnerstwie z Powiatem Limanowskim.

Inwestycja została zrealizowana w ramach wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II "Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na lata 2012-2015 z edycją w roku 2014.

Udział Gminy Łukowica w realizowanym projekcie obejmował 25% kosztów realizacji robót drogowych związanych z wykonaniem chodników w m. Świdnik i Roztoka, przebudową centrum Łukowicy wraz z wymiainą nawierzchni placów i chodników oraz 50% udziału w kosztach wymiany opraw oświetleniowych w m. Świdnik i Łukowica.

 

Video

RYNEK.mp4