Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • wielkanoc1
  • wielkanoc3
  • wielkanoc2
Poniedziałek, 8 września 2014

PROW

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podstawy funkcjonowania płatności z tytułu PROW

1. Renty strukturalne.

2. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych.

3. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania - (ONW).

4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dobrostanu zwierząt.

5. Zalesianie gruntów rolnych.

6. Dostosowanie gospodarstw rolnyc do standarów Unii Europejskiej

7. Grupy producentów rolnych

8. Pomoc techniczna

űródło: www.arimr.gov.pl