Przejdź do stopki

Zabytki

Treść

 

Jednym z zabytków znajdujących się  na terenie Gminy Łukowica jest drewniany Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja wzmiankowany w 1525-1327 r. Obecny kościółek wzniesiony został w latach 1593-1597 roku w dobie kontrreformacji. Budowla ma charakter zrębowy i wieżę o konstrukcji słupowej. Warto zwrocie -uwagę na trzy rzeczy: wejście do zakrystii(w kształcie łuku), malowidła w kruchcie i na ołtarzach wykonane w stylu barokowym. Barokowa jest również chrzcielnica (pochodzi z 1593 r.) i ambona. Rokokowe organy i konfesjonały. Ołtarz główny pochodzi z końca XVII w., również jeden krucyfiks pasyjny oraz lichtarze drewniane pochodzą z XVII w. Z tego też samego okresu pochodzą drzwi z zamkiem żelaznym. Natomiast z XVIII w. pochodzi boczny ołtarz w kaplicy, krucyfiks pasyjny, lampka wieczna z posążkiem anioła podtrzymującego czarę-z okresu późnobarokowego oraz dzwon, który nosi datę 1752rok.