Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Pakiet Wrześniowy

Pakiet Wrześniowy jest to program bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla gimnazjalistów, promujący nowoczesną przedsiębiorczość. Program objęli swoim patronatem: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Kuratorzy Oświaty.

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej dwa razy w tygodniu (45 minut) lub raz w tygodniu (2*45 minut). Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z dwudziestominutowymi lekcjami multimedialnymi dostarczonymi na płytach CD-ROM, gdzie zawarta jest teoria wprowadzająca do symulacji i zadań praktycznych, a następnie krok po kroku rozwijają swoją szkolną firmę.

Zadaniem uczniów jest założenie miniprzedsiębiorstwa, przygotowanie na podstawie przeprowadzonych badań rynku zestawów artykułów potrzebnych uczniom w szkole i wypromowanie ich w Internecie w tzw. Internetowej Przeglądarce Ofert.

Atrakcje dodatkowe
Uczestnicy programu mają możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na logo szkolnej firmy i wygrania atrakcyjnych nagród dla siebie i swojej szkoły. Najlepsze miniprzedsiębiorstwa zapraszamy na "Dzień Dziecka - przedsiębiorcy gimnazjalistom", w czasie którego pracownicy miniprzedsiębiorstwa na jeden dzień zamienią się miejscami z pracownikami rzeczywistych firm, żeby sprawdzić jak wygląda praca w przedsiębiorstwie. Podsumowaniem każdej edycji programu jest Konkurs Wiedzy Gospodarczej.

Koordynacja programu i opieka nad miniprzedsiebiorstwem
Nad praca grupy uczniów czuwa nauczyciel przeszkolony przez Fundację. Szkołom, realizującym program zapewniamy bezpłatnie:

  • szkolenia i materiały szkoleniowe dla nauczyciela-opiekuna grupy,
  • materiały multimedialne do prowadzenia zajęć,
  • konsultacje metodyczne i merytoryczne,
  • opiekę regionalnego koordynatora programu.

Przez cały czas trwania programu nasze oprogramowanie do komunikacji i zarządzania projektem pozwala na bezpośredni kontakt koordynatorów (pracowników Fundacji) z opiekunami w gimnazjach. Dzięki temu postępy miniprzedsiębiorstw są monitorowane na bieżąco i uczestnicy programu mogą w każdej chwili liczyć na pomoc ze strony koordynatora, ekspertów z różnych dziedzin czy rady nauczycieli, którzy w programie uczestniczą kolejny raz.

Jak można dołączyć do programu?

To bardzo proste. Wystarczy wypełnić ankietę zgłoszeniową on-line lub pobrać formularz ze strony, wypełnić i przesłać do Fundacji. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia nadajemy szkole uprawnienia do uczestnictwa w programie, przesyłając informację o zakwalifikowaniu się do programu, adres strony internetowej naszego programu zarządzającego projektem (tzw bazy raportów), instrukcję obsługi bazy raportów oraz login i hasło dla opiekuna. Opiekun musi posiadać konto poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji opiekun może się zalogować na podany login i hasło.

Logując się opiekun uzyskuje dostęp do materiałów dla nauczyciela, lekcji multimedialnych, dodatkowych materiałów do programu oraz ma możliwość bezpośredniego kontaktu z koordynatorem danego regionu i innymi pracownikami Fundacji, ekspertami itp.

Jeśli po 10 dniach roboczych od wysłania zgłoszenia do opiekuna lub jego szkoły nie dotrze informacja o kwalifikacji do programu - prosimy o kontakt - prawdopodobnie zgłoszenie nie dotarło do nas.

Szkolenie dla opiekunów
Udział w szkoleniu dla opiekunów jest wymagany w przypadku, kiedy szkoła będzie realizować program po raz pierwszy. Szkolenie to będzie się odbywać w formie warsztatów komputerowych połączonych z prezentacją założeń programu, sposobu realizacji zajęć i wykorzystania w czasie ich trwania elementów interaktywnych i multimedialnych. Harmonogram szkoleń z podaniem daty i miejsca szkolenia w danym regionie będzie dostępny na stronie www Fundacji i w bazie raportów. Szkolenia są bezpłatne, opiekun samodzielnie pokrywa koszty dojazdu.

Projekt został dofinansowany przez Funusz Inicjatyw Obywatelskich

źródło: Fundacja Komandor