Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 1 września 2023

HARMONOGRAM ODBIORU

Pobierz Harmonogram do druku …

Poniżej prezentujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok.

 

odbiór odpadów budowlano – remontowych (wyłącznie tych które powstały w wyniku drobnego remontu wykonanego osobiście), opon z samochodów osobowych, (niedozwolone jest oddawanie opon z pojazdów wykorzystywanych m.in. w działalności gospodarczej lub w rolnictwie) przeterminowanych leków oraz odpadów niebezpiecznych (wytworzonych wyłącznie w gospodarstwie domowym).  

 

Przedsiębiorca odbiera odpady komunalne wystawione do drogi powiatowej, gminnej oraz drogi wewnętrznej (jeśli jest ona dostępna dla pojazdu przedsiębiorstwa). Jeśli ze względu na warunki atmosferyczne dojazd jest utrudniony lub niemożliwy, odpady należy wystawić do najbliższej przejezdnej drogi.

 

Nieodebrane odpady możemy zgłaszać:

  • osobiście
    w UG, pokój 3;
  • telefonicznie:
    18 330 15 33;