Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Wybory 2005

Informacja o granicach obwodów głosowania

I N F O R M A C J A

 

Wójta Gminy Łukowica

  z dnia 2 września 2005r.

 

 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. (Dz.U.z 2000r Nr 47 poz. 544 z póź. zm.) oraz uchwały Nr 92/I/98 Zarządu Gminy Łukowica z dnia 27 sierpnia 1998r. – Wójt Gminy Łukowica podaje do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwa: Jadamwola

               Jastrzębie

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

2

Sołectwa: Łukowica

               Roztoka

Szkoła Podstawowa w Łukowicy

3

Sołectwo: Młyńczyska

Szkoła Podstawowa w Młyńczyskach

4

Sołectwo: Przyszowa I

               Przyszowa II

Remiza OSP w Przyszowej, (lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych)

5

Sołectwa: Owieczka

               Świdnik

Szkoła Podstawowa w Świdniku

6

Sołectwo: Stronie

Szkoła Podstawowa w Stroniu

Głosowanie odbędzie się w dniu 9 października 2005r. bez przerwy między godzinami 6:00 a 20:00.

Więcej informacji na temat wyborów znajdziesz na stronie KBW pod adresem: http://www.pkw.gov.pl w dziale "Wyniki wyborów i referendów".