Przejdź do stopki

Specyfikacje

Treść

Specyfikacje Istotnych Warynków Zamówienia [SIWZ]

 

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wchodząca w życie z dniem 25 maja bieżącego roku, w art. 4a ust. 2 przewiduje obowiązek zamieszczania ogłoszeń o wszczęciu postępowania i zawarciu umowy, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Ponieważ zgodnie z tą nowelizacją konieczne jest także umieszczanie na stronach internetowych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] poniżej będą zamieszczane Specyfikacje do Zamówień Publicznych realizowanych przez Urząd Gminy w Łukowicy

 


Termomodernizacja  budynku Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu Kod CPV 45321000-3

      -> Ogloszenie.doc (24.00 Kb)

      -> SIWZ termomodernizacja SP Jastrzębie.doc (155.00 Kb) - oraz załączniki 3-8

      -> Zalacznik_nr_1_do_specyfikacji.pdf (312.94 Kb)

      -> Zalacznik_nr_2_do_specyfikacji.pdf (5.98 Mb) 


Regularny przewóz młodzieży do Gimnazjum w Łukowicy i Zespołu Szkół w Przyszowej Kod CPV 60113100-4


Remont dróg osiedlowych we wsi Przyszowa Gmina Łukowica (infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu) Kod CPV 45.23.31.20-6


Remont dróg osiedlowych we wsi Stronie Gmina Łukowica (infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu) Kod CPV 45.23.31.20-6


Remont dróg osiedlowych we wsi Jadamwola Gmina Łukowica (infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu) Kod CPV 45.23.31.20-6


Remont dróg osiedlowych we wsi Młyńczyska Gmina Łukowica (infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu) Kod CPV 45.23.31.20-6


Remont dróg osiedlowych we wsi Łukowica Gmina Łukowica (infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu) Kod CPV 45.23.31.20-6