Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Program usuwania azbestu

Azbest realne zagrożenie dla Ciebie i Twojej rodziny

Znaj prawdę o azbeście:

 

·          Azbest jest groźny dla zdrowia, gdy unosi się w powietrzu i jest możliwość wdychania jego włókien.

·          Włókienka azbestu są bardzo małe, niewidoczne dla oka i niewyczuwalne w dotyku – dlatego jedynym ostrzeżeniem dla człowieka jest świadomość zagrożenia.

·          Stosuj się do zasad postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest. Właściwe postępowanie skutecznie minimalizuje ryzyko.

·          Pamietaj:  Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i przezorności!

 

Szczegółowe informacje otrzymasz w swoim Urzędzie Gminnym oraz na stronie internetowej – portal Ministerstwa Gospodarki i Pracy– szukaj hasła azbest

Jeżeli w Twoim domu lub posesji znajdują się wyroby zawierające azbest – to utrzymuj je w dobrym stanie technicznym.

Dokonuj corocznie przeglądu stanu tych wyrobów i sporządzaj ich ocenę według wzoru otrzymanego w gminie.

Jeśli wszystkie użytkowane wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie, nie posiadają pęknięć, ułamań lub innych uszkodzeń – możesz śmiało nadal te wyroby użytkować.

Staraj się zabezpieczyć swoje wyroby zawierające azbest przez ich pokrywanie odpowiednimi farbami.

Jeśli jednak stwierdzisz, że znajdujące się w Twoim posiadaniu wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni – to nie masz czasu do stracenia i powinieneś jak najszybciej usunąć takie wyroby!

Pamiętaj:  Twoje zdrowie i Twojej Rodziny oraz sąsiadów zależeć może od Twojej mądrości i przezorności!

 

Więcej informacji na stronie internetowej – portal Ministerstwa Gospodarki i Pracy – szukaj hasła azbest


Jeżeli zamierzasz usunąć uszkodzone wyroby zawierające azbest to pamiętaj, że nie powinieneś to robić samemu.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest najlepiej zleć firmie posiadającej uprawnienia i doświadczenie w pracy z azbestem.

Informacja o firmach posiadających zatwierdzony przez właściwego Starostę program gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi – otrzymasz w swoim Urzędzie Gminnym.

 

Pamiętaj: że zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest ich powtórne użycie.

 

Składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest dopuszczalne jest tylko na przeznaczonych do tego składowiskach.

 

Pamiętaj:  Twoje zdrowie i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej mądrości i przezorności!

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej – portal Ministerstwa Gospodarki i Pracy  – szukaj hasła azbest


źródło: Ministerstwo Gospodarki i Pracy