Przejdź do stopki

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

Treść

PODMIOTY WPISANE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 7) lit. b ustawy o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mają obowiązek złożyć Marszałkowi Województwa wniosek o wpis z zakresu Działu XV. Działalność objęta obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do Rejestru-BDO oraz z art. 59 ust. 1 ustawy o odpadach podmioty wpisane do rzeczonego rejestru są zobowiązane do przedłożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze wyłącznie przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:

  1. Informacji zawartych w rejestrze,
  2. Zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Wszelkie  informacje  dotyczące  Bazy  danych  o produktach  i opakowaniach  oraz o gospodarce odpadami (BDO) można znaleźć na stronach internetowych:

– Ministerstwa Klimatu pod adresem www.bdo.mos.gov.pl,

– Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod adresem www.malopolska.pl/rejestr.