Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Czy wiesz że....


Czy wiesz że....

  • Ogólna powierzchnia Polski wynosi 312,7 tys. km2 co daje 9 miejsce w Europie i 69 na świecie,
  • Z ogólnej liczby 38,2 mln. mieszkańców aż 14,6 mln. mieszka na wsi,
  • Średnia temperatura powietrza w 2003 roku wyniosłą 7,1 oC
  • Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych w 2003r. wyniosły 488 mm.,
  • Polska podzielona jest na 16 województw, 314 powiatów, 2478 gmin, 40,2 tys. sołectw,
  • Użytki rolne w Polsce stanowią 16,7 mln ha, tj. 51,7% powierzchni całego kraju,