Przejdź do stopki

Genowefa Kroczek

Treść

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

 

 

Genowefa Kroczek „Lotte” była szefem sanitarnym tzw. Zielonego Krzyża na cały powiat limanowski i komendantką sekcji sanitarnej oddziału „Bicza”.

Pochodziła z Przyszowej w powiecie limanowskim. Ukończyła siedem klas szkoły powszechnej i szkołę pielęgniarską. Związana była z ruchem ludowym – przed wojną należała do Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Po 1939 r. zaangażowała się w konspirację – była członkinią powiatowego kierownictwa Ludowego Związku Kobiet . W 1943 i 1944 r. zorganizowała szereg wiejskich szpitalików m.in. w Młyńczyskach, Kiczni i w Wilczyskach. Dzięki niej przeżyło wielu rannych i chorych zarówno z oddziału „Bicza” jak i z jednostek „Zołotara”. Szkoliła ona dziesiątki sanitariuszek które otrzymywały służbowe przydziały do poszczególnych plutonów BCh ( Bataliony Chłopskie).

 

Od lutego 1944 do stycznia 1945 w zakonspirowanych szpitalach w sumie wyleczyło rany postrzałowe, złamania kończyn, zapalenia płuc , czerwonkę itp. niemal 30 ludzi w tym 25 żołnierzy BCh i 4 Rosjan ze zgrupowania „Zołotara”. Nie ograniczała swojej działalności do niesienia pierwszej pomocy rannym partyzantom lecz z pełnym poświęceniem uczyła na wsi higieny, obchodzenia się z chorymi dziećmi zapadającymi na różne zakaźne choroby z których najgroźniejsza (w 1944 r.) była szerząca się epidemia tyfusu i czerwonki. Dzięki dobrze zorganizowanej przez „Lotte” opiece sanitarnej ani jeden żołnierz BCh nie zmarł na te zakaźne choroby.

Przygotowali:
Wiktoria Bulanda
Paweł Kunicki

Źródło:
”Zeszyty Historyczne WiN-u” – Macieja Korkucia

 

Szlachta z Łukowicy
         Czytaj więcej...

Sławni ludzie
         Czytaj więcej...

         Michał Sędziwój
                  Czytaj więcej...

         Tytus Czyżewski
                  Czytaj więcej...

Wehikuł czasu
         Czytaj więcej...

Okupacja hitlerowska
         Czytaj więcej...

         Genowefa Kroczek
                  Czytaj więcej...

Zdjęcia