Przejdź do stopki

ROZTOKA

Treść

Sołectwo - foto - Roztoka

Sołtys wsi Roztoka

Alina Kuzar

Rada Sołecka:

  • Gurgul Stanisława
  • Król Elżbieta
  • Sikoń Andrzej
  • Wnękowicz Stanisław
  • Wolak Anna

 

Malowniczo położona w Beskidzie Wyspowym, w powiecie limanowskim maleńka wioska, o której nie wspominają kroniki ani przewodniki turystyczne. Nie ma w niej szlaków górskich ani wyciągów narciarskich.

Nie przyjeżdżają tutaj wycieczki, ani indywidualni wczasowicze, nawet ci najbardziej spragnieni bliskiego kontaktu z naturą. Wieś nazywa się Roztoka leży w Gminie Łukowica na trasie Łukowica – Limanowa przez Siekierczynę sąsiaduje też  Młyńczyskami i Przyszową. Rozrzucona jest na pokrytych lasami wzgórzach, gdzie pojedyncze domki stoją na straży niewielkich gospodarstw rolnych będących jedynym źródłem utrzymania tutejszej ludności. Nikt nie wie kiedy powstała osada obok Łukowicy ani dlaczego nazywa się Roztoka, można się tylko domyślać, że nazwa ma coś wspólnego z doliną niewielkiej obecnie rzeczki obejmowanej przez zbocza Skiełku, Okowańca, Wyżki (Łyżki) i Pępówki. Historia najnowsza tej miejscowości jest ściśle związana z losami kraju.

Teren nie jest dostatecznie zbadany, ale jak głosi legenda na przełomie XIX i XX wieku przy pracach ziemnych znaleziono tu cenne naczynie liturgiczne, a w okresie międzywojennym pewien gospodarz znalazł tam monetę z czasów rzymskich. Być może grodzisko to było gniazdem rodowym możnego rodu, w którym mieszkał hrabia Jastrzębski, pieczętujący się herbem Jastrzębiec.

 

Ludność Roztoki to 864 mieszkańców.


Sołectwo – Roztoka

W Roztoce zarejestrowanych jest 188 domów. Jej powierzchnia wynosi 410,40 ha i występują tu gleby klas V i IV. Główną część powierzchni Roztoki stanowią pola uprawne należące do prywatnych właścicieli, ale wierzchołki gór porośnięte są lasami. Roztokę otaczają cztery góry Łyżka (807m.n.p.m.), Pępówka (777 m.n.p.m.), Skiełek i Okowaniec. Przez środek miejscowości przepływa strumień o nazwie Potok Łukowica. Sąsiednie wsi to Siekierczyna, Młyńczyska, Łukowica i Przyszowa. Roztoka leży w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, gminie Łukowica. W Roztoce dzieci zdobywają wiedzę w Szkole Podstawowej imieniem Marii Konopnickiej. Niedaleko jest sklep spożywczo – przemysłowy i budynek OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej). Dyrektorem Szkoły jest mgr Beata Tokarz, sołtysem wsi jest Alina Kuzar, a radnym Andrzej Sułkowski.

Oczywiście należy podkreślić, że Wójtem Gminy Łukowica jest mieszkaniec Roztoki Bogdan Łuczkowski.