Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Jadamwola

Jadamwola leży w malowniczej kotlinie gór Beskidu Zachodniego w województwie małopolskim, powiat Limanowa w gminie Łukowica. Sąsiaduje z Olszaną, Świdnikiem, Jastrzębiem, Łukowicą i Czarnym Potokiem.

Jadamwolę otacza Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy i Gorce.

Beskid Wyspowy to obszar wyspowo wznoszących się gór od Raby na zachodzie po dolinę Dunajca na wschodzie. Grupa wzniesień tego pasma występująca w bliskim sąsiedztwie Jadamwoli to Skiełek (875 m n.p.m.), Pępówka (777 m n.p.m.), Jeżowa Woda (888 m n.p.m.), Modyń (1032 m n.p.m.), Ostra (928 m n.p.m.).

Wymienione wyżej grupy górskie, podobnie jak całe Karpaty zbudowane są z fliszu karpackiego (mieszanina piaskowca, łupków, zlepieńców, margli). Klimat Beskidów jest bardzo zróżnicowany. Pasma beskidzkie na Sądecczyźnie wyróżniają się dłuższymi zimami, silniejszym działaniem wiatrów oraz większymi opadami. Klimat Kotliny Sądeckiej okolic Łącka i Jadamwoli jest łagodniejszy, a dobre nasłonecznienie osłonięcie od wiatrów sprzyja rozwojowi sadownictwa. Równocześnie na tych terenach koncentruje się intensywna hodowla bydła mlecznego i owiec.

Górotwory pokrywają wspaniałe lasy o niezwykle bogatym i urozmaiconym drzewostanie. Bogaty jest świat zwierzęcy: jelenie, dziki, żbiki, rysie, borsuki, lisy. Obszary te ulegają degradacji w miarę nasilającej się turystyki. W naszym regionie utworzono w 1954 r. Pieniński Park Narodowy, w którym bardzo ciekawym elementem jest przełomowa Dolina Dunajca. Powstał również Gorczański Park Narodowy oraz w 1987 r. Popradzki Park Krajobrazowy, których celem jest kompleksowa ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych, uzdrowiskowych.

Okolice naszej miejscowości poprzez różnorodne i  atrakcyjne zasoby pamiątek przeszłości, przedstawiają bardzo ciekawy i wartościowy region kulturowy w naszym kraju.

Atmosferę tych miejsc kształtują obiekty architektury drewnianej (kościół w  Czarnym Potoku, Łukowicy),  stare dwory (Świdnik) i ślady dawnych grodzisk (Podegrodzie, Naszacowice).