Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • wielkanoc1
  • wielkanoc3
  • wielkanoc2
Czwartek, 19 marca 2015

EFRROW

 

 

Projekt pn.:"Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w Gminie Łukowica” realizowany jest w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Małe projekty”.