Przejdź do stopki

Wehikuł czasu

Treść

 

Tytuły w lokalnych gazetach (lata 1971 – 1973)

 

 

 

 • Rozwój kultury na wsi
 • Sport, wczasy i turystyka w kręgu zainteresowania władz gromadzkich
 • Prawidłowy rozwój rolnictwa w gromadzie Łukowica
 • St. Sznajder i E.Gocal w Łukowicy
 • Dobre drogi umożliwiają dalszy rozwój gromady Łukowica
 • Budowa chodnika w Łukowicy
 • Wypoczywamy w Jastrzębiu
 • Nadchodzący czas przemian wytyczy nowa szkoła w Młyńczyskach
 • Szkoła w Młyńczyskach stanie w ciągu roku
 • Olimpiada kształcąca wszestronne zainteresowania młodzieży
 • Rok 1973 – rokiem Młyńczysk
 • Pomyślny rok LZS Jastrzębik
 • Rozwój rolnictwa zadecyduje o przyszłości gminy
 • Łukowica w obliczu zmian
 • Pięknieją limanowskie wioski
 • Łukowica zawsze pełna inicjatywy
 • Ożywiona działalność łukowickiej GS
 • W Młyńczyskach po roku
 • Na obozie w Przyszowej
 • Młyńczyska przykładem społecznego zaangażoania
 • Książka coraz popularniesza na limanowsiej wsi
 • W Łukowicy hasło – porządek i czystość realizują na codzień
 • Inwestycyjne zamierzenia łukowickiej GS

 

Szlachta z Łukowicy
         Czytaj więcej...

Sławni ludzie
         Czytaj więcej...

         Michał Sędziwój
                  Czytaj więcej...

         Tytus Czyżewski
                  Czytaj więcej...

Wehikuł czasu
         Czytaj więcej...

Okupacja hitlerowska
         Czytaj więcej...

         Genowefa Kroczek
                  Czytaj więcej...