Przejdź do stopki

TERMINY OPŁAT

Treść

Nieruchomości zamieszkałe:

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/294/23 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2023 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla nieruchomości zamieszkach wynoszą:

  • 23,00 zł od jednego mieszkańca za odpady które będą oddawane w sposób selektywny (stawka podstawowa);
  • 20,00 zł od jednego mieszkańca za odpady które będą oddawane w sposób selektywny a bioodpady będą kompostowane na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach (stawka z zastosowaniem ulgi za kompostowanie bioodpadów);
  • 46,00 zł od jednego mieszkańca gdy nie zostanie dopełniony obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (sankcja). 

 

Nieruchomości niezamieszkałe:

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/294/23 Rady Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2023 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2023 roku wynosi:

Pojemność
[litry]
Stawka opłaty [w: złotych] Opłata podwyższona (sankcja) Pojemność pojemnika [w: m3] Stawka opłaty [w: złotych] Opłata podwyższona (sankcja)
120 18,00 45,00 5 750,00 1667,00
240 36,00 90,00 7 1050,00 2333,00
1100 165,00 367,00 10 1500,00 3333,00

Natomiast dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje stawka ryczałtowa za rok. 

  • 180,00 złotych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 360,00 złotych, jeżeli  nie spełniony został  obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

DEKLARACJA o wysokości opłaty za odpady komunalne :

 

Płatności dokonujemy w kasie UG, banku oraz przelewem elektronicznym. Nr konta:

Bank Spółdzielczy Limanowa o/ Łukowica

 Nr konta:

47 8804 0000 0040 0400 0589 0004

 Nr konta wyłącznie do płatności za śmieci

17 8804 0000 0040 0400 0589 0059

 

Za podatek i śmieci można zapłacić u sołtysów.


Informujemy również, że zgodnie z ordynacją podatkową zobowiązanie podatkowe wynoszące za cały rok nie więcej niż 100 zł płatne jest jednorazowo w terminie I-wszej raty tj. do 15 marca..

 

Sprawdź terminy opłat w Gminie Łukowica :

L.p. Rodzaj opłaty Termin
1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny Do 15 : marca, maja, września, listopada
2. Ścieki Co kwartał, 14 dni od wystawienia faktury
3. Woda Co kwartał, 14 dni od wystawienia faktury
4. Podatek od środków transportowych Do 15 : lutego, września
5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Do : 31 stycznia, 31 maja, 30 września

 

 

L.p. Opłata za śmieci Za jaki okres
1. Za I kwartał - do 15 marca Za miesiące: styczeń, luty, marzec
2. Za II kwartał - do 15 maja Za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec
3. Za III kwartał - do 15 września Za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień
4. Za IV kwartał - do 15 listopad Za miesiące: październik, listopad, grudzień

 

Płatności można dokonać w :

  • kasie Urzędu Gminy,
  • banku,
  • na poczcie,
  • przelewem elektronicznym
  • za podatek i śmieci u sołtysów

 

 

Pobierz czysty druk polecenia przelewu ...

 

 

Wzór przelewu

 

 

Odpady