Przejdź do stopki

POKL-GZEAS

Treść

 

 

 

W dniu 29 stycznia 2014r została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łukowica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu potrwa od stycznia 2014r do sierpnia  2014 roku. Jego całkowita wartość wynosi 959 969,60 zł.

W ramach projektu 11 oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Łukowica zostanie wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt ICT oraz meble i artykuły plastyczne.

Przy SP w Stroniu, Młyńczyskach i Przyszowej Nr 1 powstaną nowoczesne place zabaw .Również w ramach realizacji Projektu doposażone zostaną kuchnie szkolne i dostosowane będą do potrzeb dzieci 3-6 lat łazienki szkolne.

Realizacja Projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w szkołach, a także poprawi stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Łukowica.

Realizatorem Projektu z ramienia Gminy jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łukowicy oraz Dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych.