Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Szkolenie

SZKOLENIE Z ZAKRESU FINANSÓW GOSPODARSTWA ROLNEGO, W TYM VAT,

Szanowni Państwo


Uprzejmie informujemy, że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła realizację projektu w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006"
w zakresie działania "Szkolenia" nt.:

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU FINANSÓW GOSPODARSTWA ROLNEGO, W TYM VAT,
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

 

 

Cel projektu

 

   Głównym celem projektu jest przekazanie rolnikom informacji na temat prowadzenia rachunkowości rolnej służącej poprawie jakości zarządzania gospodarstwem rolnym i ułatwienia współpracy z partnerami rynkowymi oraz przekazanie rolnikom wiedzy w zakresie uwarunkowań, wymogów dla prowadzenia nowoczesnego, efektywnego gospodarstwa rolnego po przystąpieniu do UE (wsparcie restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa polskiego)

 

W szczególności szkolenia obejmą następujące zagadnienia:

 

1.        Obciążenia finansowe gospodarstw rolniczych w Polsce i UE.
2.        Zasady opodatkowania w rolnictwie podatkiem VAT.
3.        Funkcjonowanie systemu ryczałtowego.
4.        Ogólne zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie.

 

Przewidziane szkolenia

 

   1-dniowe szkolenie dla rolników w zakresie Finansów Gospodarstwa Rolnego, w tym VAT

 

Eksperci

   W projekcie uczestniczą wysokiej klasy specjaliści z zakresu finansowania gospodarstwa rolnego, ekonomiki produkcji i zarządzania gospodarstwem rolnym, technologii produkcji rolniczej, poprawy jakości i higieny produkcji i bezpieczeństwa produkcji, ochrony środowiska naturalnego, upowszechniania zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz innych uczelni i instytutów naukowych.

Koszty szkoleń

   Udział w szkoleniach jest bezpłatny, finansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”; Priorytet – „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”, Działanie 1.3. „Szkolenia”.

Uczestnicy

 

   Do udziału w szkoleniach serdecznie zapraszamy rolników oraz osoby pracujące bezpośrednio w rolnictwie z województwa małopolskiego.

 

Terminy i miejsca szkoleń

   Działania szkoleniowe prowadzone będą w okresie od października 2005 roku do marca 2006 roku. O dokładnym miejscu i terminach prowadzonych poszczególnych szkoleń każdy Uczestnik zostanie powiadomiony.

Zgłoszenia

 

   Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do Biura Projektu: telefoniczne, faksem, pocztą, pocztą elektroniczną.

 

Biuro Projektu

SGGW Projekt Szkoleniowy SPO
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel/fax (0-22) 8437532