Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Wtorek, 29 sierpnia 2017

OPŁATY

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, co kwartał według poniższego harmonogramu:

Poniżej wzór wypełnionego przelewu.

Miesięczne stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych, obowiązujące od 1 października 2017r. zgodnie z Uchwałą nr XXIV/143/17 z dnia 10 sierpnia 2017r. wynoszą:

 

SEGREGACJA ODPADÓW:

 

- 8 zł miesięcznie od 1 osoby

 

BRAK SEGREGACJI ODPADÓW:

 

- 11 zł miesięcznie od 1 osoby

 

Miesięczne stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, obowiązujące od 1 maja 2015r. zgodnie z uchwałą nr V/21/15 z dnia 30 marca 2015r. wynoszą:

 

SEGREGACJA ODPADÓW:

 

1) 16,00 zł brutto za pojemnik 120 litrów,

2) 34,00 zł brutto za pojemnik 240 litrów,

3) 49,00 zł brutto za pojemnik 340 litrów,

4) 101,00 zł brutto za pojemnik 1100 litrów,

5) 221,00 zł brutto za pojemnik 2500 litrów,

6) 416,00 zł brutto za pojemnik 5000 litrów,

7) 520,00 zł brutto za pojemnik 7000 litrów.

 

BRAK SEGREGACJI ODPADÓW:

 

1) 20,00 zł brutto za pojemnik 120 litrów,

2) 41,00 zł brutto za pojemnik 240 litrów,

3) 58,00 zł brutto za pojemnik 340 litrów,

4) 110,00 zł brutto za pojemnik 1100 litrów,

5) 252,00 zł brutto za pojemnik 2500 litrów,

6) 480,00 zł brutto za pojemnik 5000 litrów,

7) 564,00 zł brutto za pojemnik 7000 litrów.

 

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe obowiązuje stawka ryczałtowa za rok zgodnie z uchwałą nr X/59/15 z dnia 23 listopada 2015r. wynoszą:

 

1) w wysokości 64 złotych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) w wysokości 80 złotych, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.