Przejdź do stopki

INFORMACJE

Treść

Urząd Gminy w Łukowicy zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje.

 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łukowica

Podmiot Siedziba i adres
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o. o. 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 133, tel. 182625095
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o .o. 34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 7 tel: 183372491 / 183372492

 

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o

Siedziba i adres: 34-451Tylmanowa os. Rzeka 133

2. Nazwa: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Siedziba i adres: 34-600 Limanowa, ul. Rzeczna 7

3. Nazwa: NOVA Sp. z o.o.

Siedziba i adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14

4. Nazwa: „ANBUD” Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Zyguła

Siedziba i adres: Trąbki 45132-020 Wieliczka,

5. Nazwa: PMP Style Sp. z o.o.

Siedziba i adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Zakładników 85

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łukowica

 

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziomy osiągnięte przez gminę w 2021 roku  
Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 21%
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 %
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 0,02%
Poziom składowania 34%

 

Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Łukowica Poziom  osiągnięty w 2021 roku
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 20%
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o 21%

 

Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z  gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą oddawać:

  • przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu Gminy Łukowica – tj. Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych „Empol” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, wg ustalonego harmonogramu
  • zbierającemu zużyty sprzęt zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.).
  • podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

Nazwa firmy Adres Kontakt Rodzaje odpadów
PMP Style Sp. z o.o. ul. Zakłdników 85 33-300 Nowy Sącz tel. 18 222-00-02 lub 603-092-499
e-mail: biuro@pmpstyle.pl
odpady folii z sianokiszonek, sznurka, opon
FUH ZOLTAR Wiesław Zelek ul. Fabryczna (obok betoniarni Trans-Bet)
34-600 Limanowa
tel.608 319 298 e-mail: zeloo250@wp.pl odpady folii z sianokiszonek, sznurka
Your Partner Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7, Magazyn: Chemiczna 156a, 33-100 Tarnów tel.: 692 586 284, tel. 14 623 07 26, www.yourpartner.pl, www.ekoloko.com.pl Opony oraz wszystkie odpady problematyczne
Sinoma Kraków ul. Brzeska 2 31-998 Kraków tel.: 12 644 19 02, tel.: 12 640 80 15, tel.: 12 640 80 16 e-mail: sinoma@sinoma.pl odpady folii z sianokiszonek