Przejdź do stopki

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW

Treść

Segregacja odpadów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017. poz. 19) , odpady będą dzielone na frakcje w podziale na następujące kolory:

■ niebieski – papier

■ zielony – szkło

■ żółty – metale i tworzywa sztuczne

■ brązowy – odpady ulegające biodegradacji

Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem!

 

 

Źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

 

Prawidłowa segregacja

Sprawdź poniżej szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji. Nie ma obowiązku mycia opakowań, gdyż powoduje to zwiększone zużycie wody. Opakowanie należy jednak opróżniać (nie wyrzucamy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem).

 

Metale i tworzywa sztuczne

Metale i tworzywa sztuczne

 

Metale i tworzywa sztuczne

Metale i tworzywa sztuczne

 

Odpady zmieszane

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniu odpadów niebezpiecznych.

Źródło: www.mos.gov.pl

 

 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” – czyli w każdym gospodarstwie domowym jest najbardziej efektywnym sposobem selektywnej gospodarki odpadami. Pozwala na otrzymywanie czystych, jednorodnych surowców wtórnych, które podlegają recyklingowi, czyli powtórnemu przetworzeniu w celu otrzymania nowego produktu.

Odpady segregowane w gospodarstwach domowych mogą zostać powtórnie wykorzystane w produkcji przedmiotów codziennego użytku.

segregacja_rodzaje

Źródło:http://naszesmieci.mos.gov.pl/

 

Dzięki recyklingowi:

  • chronimy zasoby naturalne, ponieważ zastosowanie surowców wtórnych zmniejsza zużycie surowców naturalnych
  • chronimy środowisko, ponieważ wydobycie i przetworzenie surowców naturalnych na dobra konsumpcyjne związane jest z niszczeniem środowiska
  • oszczędzamy energię, ponieważ potrzeba jej znacznie mniej, gdy wykorzystujemy surowce wtórne