Przejdź do stopki

ŁUKOWICA GMINA

Treść

Sołtys wsi Łukowica

Adrianna Hutek

Rada Sołecka:

  • Cichoń Antoni
  • Firek Zdzisław
  • Tokarczyk Krzysztof
  • Wolak Janusz

 

Pierwsze ślady pobytu człowieka w naszej okolicy sięgają epoki brązu (1000-800 r. p.n.e.), o czym świadczą znaleziska z tego okresu, a mianowicie: Cmentarz i skarby brązowe (miecz z brązu),

które odkryto w Świdniku oraz ceramika i monety z okresu wpływów rzymskich, znalezione w Czarnym Potoku i Jastrzębiu, które sąsiadują z Łukowicą.Według ludowego podania nazwa wsi Łukowica, wywodzi się od łuku.

 

 

Sięga więc zamierzchłych czasów, kiedy broń rycerstwa stanowiły oszczepy i łuki. W okolicznych lasach rosły cisy, z których broń tę wyrabiano. W Młyńczyskach zachowały się nazwy świadczące dobitnie o istnieniu tego gatunku drzewa: „CISOWY DZIAŁ” i „GÓRA CISÓWKA”.
Podobnie głosi również legenda, że na miejscu dzisiejszej targowicy (500 m. od rynku) stał niegdyś przed wiekami kamienny budynek, w którym wyrabiano łuki. W późniejszych czasach przeznaczono go prawdopodobnie na katownię pańszczyźnianą chłopów.
Łukowica i okoliczne wioski stanowiły własność rycerską, wzmiankowaną po raz pierwszy w 1325 r. jako wieś rycerska posiadłość rodu herbu Jastrzębiec. Istnieje już wówczas kościół oraz parafia(kościół pod wezwaniem św. Andrzeja).

 

Historia Łukowicy

          Czytaj więcej...

 

Szlachta z Łukowicy
         Czytaj więcej...

Sławni ludzie
         Czytaj więcej...

         Michał Sędziwój
                  Czytaj więcej...

         Tytus Czyżewski
                  Czytaj więcej...

Wehikuł czasu
         Czytaj więcej...

Okupacja hitlerowska
         Czytaj więcej...

         Genowefa Kroczek
                  Czytaj więcej...