Przejdź do stopki

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Treść

 

Otwieranie firmy

Zakładając działalność gospodarczą należy podjąć decyzję czy firma prowadzona będzie jako spółka czy jednoosobowa działalność […]

                                    Wpis do CEIDG

 

Zawieszenie firmy

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć : […]

 

Wznowienie działalności

Data rozpoczęcia wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku […]

 

Zmiana wpisu

Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych można złożyć: […]

 

 

Likwidacja firmy

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. […]

                                    Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą

 

Wysokość opłat

Opłatę skarbową w wysokości 17 pln za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu) […]

 

 

Zachęcamy do odwiedzania stron:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

                                    

Urząd Skarbowy Limanowa

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości