Przejdź do stopki

Budowa zbiornika na wodę pitną na którą pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych została Zakończona. Dzisiaj odebrana została stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w Łukowicy.   Zadanie pod nazwą „Budowa zbio

Dzisiaj odebrane zostały prace końcowe przy remizie OSP w Łukowicy w ramach zadania „Rozbudowa remizy OSP w Łukowicy – etap III” na realizację którego pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   Zadanie „Rozbudowa remizy OSP

W dniu dzisiejszym odbył się odbiór kolejnej ważnej inwestycji, której koszt wyniósł 231 540,39 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z funduszy otrzymanych przez Gminę Łukowica w ramach I naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dziękujemy za zaangaż

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy teren pod rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Górnej Łukowicy. Inwestycję zrealizuje firma INKO 2001 za kwotę 230 055,49 zł. Całość będzie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.