Przejdź do stopki

Nasze cele

Treść

Nasze cele

 

Członkostwo w Unii Europejskiej stworzyło wiele nowych szans dla rozwoju obszarów wiejskich. Jedną z nich jest Pilotażowy Program LEADER+. Program ten składa się z dwóch tzw. „schematów”. Nasz projekt realizowany jest w ramach schematu I i posiada dwa cele.

Pierwszym celem projektu jest wspólne stworzenie dokumentu-Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warsztaty z udziałem mieszkańców, przedstawicieli gmin, przedsiębiorców, rolników i innych osób są szansą, by każdy mógł wskazać problemy do rozwiązania, cele które powinny zostać osiągnięte i najlepsze sposoby na to by cele stały się faktem. Takie tworzenie Strategii umożliwia stworzenie najlepszego z możliwych dokumentu, dokumentu, którego ocena ma duży wpływ na przyznanie lub nie, Stowarzyszeniu „Przyjazna Ziemia Limanowska” nawet 750 000 zł na realizację Strategii w drugim schemacie Pilotażowego Programu LEADER+.

Drugim celem realizowanego teraz projektu jest założenie i rejestracja Lokalnej Grupy Działania czyli Stowarzyszenia „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Lokalna Grupa Działania to stowarzyszenie aktywnych mieszkańców Limanowszczyzny, która jako jedyna w powiecie może realizować opracowaną Strategię dzięki wsparciu w ramach drugiego schematu Pilotażowego Programu LEADER+, wsparciu, które pokrywa 100% kosztów związanych z realizacją Strategii o wartości nie większej niż 750 000zł.