Przejdź do stopki

ODPADY KOMUNALNE

Treść

Selektywne zbieranie odpadów

Źródło:http://naszesmieci.mos.gov.pl/

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017. poz. 19) , odpady będą dzielone na frakcje w podziale na następujące kolory:

■ niebieski – papier

■ zielony – szkło

■ żółty – metale i tworzywa sztuczne

■ brązowy – odpady ulegające biodegradacji

Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem!


 

Prawidłowa segregacja

Sprawdź poniżej szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji. Nie ma obowiązku mycia opakowań, gdyż powoduje to zwiększone zużycie wody. Opakowanie należy jednak opróżniać (nie wyrzucamy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem).

Metale i tworzywa sztuczne

Metale i tworzywa sztuczne

Metale i tworzywa sztuczne

 

 

Odpady zmieszane

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniu odpadów niebezpiecznych.

Źródło: www.mos.gov.pl

 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” – czyli w każdym gospodarstwie domowym jest najbardziej efektywnym sposobem selektywnej gospodarki odpadami. Pozwala na otrzymywanie czystych, jednorodnych surowców wtórnych, które podlegają recyklingowi, czyli powtórnemu przetworzeniu w celu otrzymania nowego produktu.

Odpady segregowane w gospodarstwach domowych mogą zostać powtórnie wykorzystane w produkcji przedmiotów codziennego użytku.

segregacja_rodzaje

Źródło:http://naszesmieci.mos.gov.pl/

 

Dzięki recyklingowi:

  • chronimy zasoby naturalne, ponieważ zastosowanie surowców wtórnych zmniejsza zużycie surowców naturalnych
  • chronimy środowisko, ponieważ wydobycie i przetworzenie surowców naturalnych na dobra konsumpcyjne związane jest z niszczeniem środowiska
  • oszczędzamy energię, ponieważ potrzeba jej znacznie mniej, gdy wykorzystujemy surowce wtórne