Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Stowarzyszenie "RADOŚĆ"


 
O G Ł O S Z E N I E   O   L I K W I D A C J I
Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ"
 
Likwidatorzy Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ" informują, iż na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków nr 6/WZ/2014 z dnia 7 października 2014 r. Stowarzyszenie w/w postawione zostało w stan likwidacji, w wyniku której podmiot ten zostanie rozwiązany i wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. Powodem likwidacji jest nie podjęcie przez Stowarzyszenie realizacji celów statutowych.
Likwidatorami Stowarzyszenia wyznaczeni zostali:
  1. Krystyna Morzywołek
  2. Katarzyna Dudka
  3. Grażyna Leśniak
  4. Beata Waśko
  5. Ewa Ślaga.
 
Złożenie wniosku o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego planowane jest do dnia 1 października 2015 r.
 
Wszelkie informacje związane z prowadzoną likwidacją udzielane są pod nr telefonu: 509066496
 
W dniu 29 grudnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowicy planowane jest Walne Zebranie członków, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie sprawozdania z likwidacji oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zakończenia postępowania likwidacyjnego.
 
Likwidatorzy Stowarzyszenia
Przyjaciół i Rodzin Osób Niepełnosprawnych
„RADOŚĆ"

 


 

Stowarzyszenie przyjaciół i rodzin osób niepełnosprawnych „Radość” z siedzibą w Łukowicy.

 

Data założenia: 15 grudzień 2010r.

Data rejestracji w KRS:  25 styczeń 2011r

 

Numer KRS: 0000376622

Numer REGON: 121454575

NIP: 7372187553

 

Bank Spółdzielczy w Limanowej

Oddział w Łukowicy

Numer konta: 53 88040000 0040 0400 1515 0001

 

Zarząd stowarzyszenia:

Ewa Ślaga – prezes zarządu

Beata Waśko – zastępca prezesa

Katarzyna Dudka – sekretarz

Grażyna Leśniak – skarbnik

Barbara Majda – członek zarządu

 

 

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest:

1.     Integracja osób niepełnosprawnych z ogółem społeczeństwa.

2.     Zapewnienie dzieciom i osobom niepełnosprawnym lepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie.

3.     Wspieranie osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej.

4.     Kształtowanie świadomości społecznej właściwego stosunku do dzieci i osób niepełnosprawnych.

5.     Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.