Przejdź do stopki

  Wójt Gminy Łukowica zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Łukowica Uchwały Nr XLII/377/24 z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łukowica na lata 2023-2030.   Zawiadomienie Wójta Gminy Łukowica o podjęciu uchwały w sprawi

  Informujemy, że dniem 9 lutego b.r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Łukowica na lata 2023-2030.   Link do raportu z przeprowadzonych konsultacji

  W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Łukowica na lata 2023–2030 Wójt Gminy Łukowica zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2024 r. o godzinie 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gmin

  Wójt Gminy Łukowica zaprasza na otwarte spotkanie informacyjno-warsztatowe w związku z trwającym procesem tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Łukowica na lata 2023-2030, które odbędzie się w dniu 15 września 2023 roku o godz. 15:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Łukow

W związku z przystąpieniem przez Gminę Łukowica do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Łukowica na lata 2023–2030, Wójt Gminy Łukowica zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2030 roku.

Badanie ankietowe na etapie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Łukowica na potrzeby opracowania strategii rozwoju Gminy Łukowica na lata 2023 – 2030   Strategia Rozwoju Gminy Łukowica na lata 2023–2030 będzie dokumentem strategicznym okr