Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 8 września 2014

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego

Do roku 1912 szkoły w Jadamwoli nie było. Dzieci z Jadamwoli chodziły do Czarnego Potoka, do szkoły parafialnej, pow. Nowy Sącz, gdzie początkowo uczył organista opłacony przez chłopów posyłających dzieci na naukę. W roku 1912 powstała w Jadamwoli szkoła w budynku wynajętym od Talara Jakuba. Gdy Talar sprzedał ten budynek na szkołę do Świdnika, znów wynajęto izbę na klasę i alkierz na mieszkanie dla nauczyciela u Piotra Tokarczyka. Dzieci chodziły na religię do Czarnego Potoka. Obecnie Jadamwola należy do parafii Czarny Potok, gdzie kościół został zbudowany z modrzewia 1400 roku. Do roku 1824 Jadamwola należała do parafii Podegrodzie pow. Nowy Sącz. Po drugiej wojnie światowej Jadamwola nie podlegała tak jak inne wsie parcelacji, gdyż właściciele ziemscy już wcześniej rozprzedali ziemię chłopom. W Jadamwoli nie zachowały się żadne pamiątki z dawnych czasów. Jedynymi pozostałościami po dawnych dworach są trzy stawy.