Przejdź do stopki

ŚRODOWISKO

Treść

Środowisko

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 lipca 2017 roku w Polsce obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).

Nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady przewidują, że odpady powinny być segregowane już u źródła – czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy innych miejscach, gdzie powstają odpady komunalne – w podziale na cztery frakcje: szkło kolorowe i bezbarwne, papier, w tym tektura, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.

Dla prowadzenia selektywnej zbiórki  odpadów obowiązują jednakowe w całym kraju 4 kolory pojemników lub worków: szkło powinno trafić do pojemnika  zielonego z napisem ” SZKŁO”, papier – do niebieskiego z napisem „PAPIER”, odpady metalowe i plastikowe – do żółtego z napisem „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE”, a bioodpady, w tym m.in. resztki kuchenne – do brązowego z napisem „BIO”. W rezultacie każdy budynek powinien mieć na różne rodzaje odpadów segregowanych cztery pojemniki, a do odpadów zmieszanych, których nie da się poddać  selekcji, służyć ma odrębny, piąty pojemnik.  

Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy na wdrożenie wspólnych zasad tj:

– oznakowanie napisami dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017 r.,

– na wymianę pojemników we właściwych kolorach w terminie 5 lat, czyli maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

W związku z powyższym „właściciele nieruchomości” posiadający pojemniki do segregacji odpadów komunalnych zobowiązani są do oznakowania napisami dotychczas obowiązujących pojemników zgodnie z powyżej opisanymi wytycznymi do końca 2017 roku, natomiast w przypadku posiadanie innych kolorów pojemników do segregacji należy wymienić je na właściwe kolory do 30 czerwca 2022 roku. 

Jak segregować śmieci? – Broszura - Pobierz

 

Odpady należy gromadzić w następujący sposób:


Worki czarne

zmieszane odpady komunalne


Worki żółte

tworzywa sztuczne i metale


Worki niebieskie

papier, w tym tektura


Worki zielone

szkło kolorowe i bezbarwne (butelki, słoiki)


Worki brązowe

odpady ulegające biodegradacji

(odpady zielone, roślinne i kuchenne)