Urząd Gminy Łukowica
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 2 października 2017

-> NABÓR DEKLARACJI WSTĘPNYCH

Gmina Łukowica przystępuje do opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne) lub cieplnej (kolektory słoneczne). Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia deklaracji uczestnictwa, która będzie niezbędnym elementem przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Termin składania  deklaracji: 13 października br. w Urzędzie Gminy Łukowica, deklarację można wysłać również pod adres lukowica@atsys.pl

Na działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych (minus podatek vat).

 

 

Wzór deklaracji